صفحه اصلی   |      درباره ما   |      تماس با ما     |      راهنما          
 ورود  |  
درباره ما
چشم‌انداز
تحصيل اطمينان و آرامش فكري و ايجاد تعادل و آسايش در زندگي اجتماعي و اقتصادي براي هر فرد ايراني در تمام سطوح جامعه با اشاعه و توسعه فرهنگ بيمه‌اي و گسترش و تعميم خدمات بيمه‌اي.

رسالت (ماموريت)
استقرار، رهبري و ساماندهي يك سازمان توانمند، پويا، خلاق و نوآور در راستاي مشتري‌مداري و تلاش براي خدمت‌رساني به مردم با هدف ارائه سريع‌ترين و مناسب‌ترين خدمات بيمه‌اي مطابق با استانداردهاي جهاني و حرفه‌اي.

سامان‌دهي و حفظ سرمايه‌هاي ملي و خصوصي از طريق اشاعه و توسعه و تعميم خدمات بيمه‌اي با انتخاب روش‌ها و شيوه‌هاي بديع در گسترش هرچه بيشتر اين خدمات اجتماعي و اقتصادي.

ارزش‌ها
1- صداقت و امانت: امانت‌داري، درستكاري و ايجاد اعتماد در همه سطوح
2- خلاقيت و نوآوري: فكر كردن خارج از چهارچوب‌هاي مرسوم و داشتن شهامت و جسارت و جرأت و آمادگي براي تغيير
3- سرعت و دقت: احساس فوريت و ضرورت در انجام فعاليت‌ها به‌طور دقيق
4- تعهد و مسئوليت: احساس مسئوليت در انجام مؤثر و كاراي فعاليت‌ها
5- دانش و آگاهي: توسعه علم و تسهيم آن با ديگران و به‌كارگيري آن
6- فروتني و تواضع: هم‌سطح ديدن خود با ديگران و براي خود برتري خاصي قائل نبودن
7- صبر و شكيبايي: بالا بردن آستانه تحريك و افزايش خودكنترلي
8- تماميت وحمايت: با تمام وجود حضور داشتن در راستاي قصد و پشتيباني كردن از افراد در راستاي دستيابي به قصدشان
9- پذيرش و شفافيت: پذيرفتن شرايط و موقعيت افراد همانطور كه هستند و وضوح و روشني هرآنچه فكر مي‌كنيم، عمل مي‌كنيم و مي‌گوييم
10- ادب و نزاكت: مشعوف نمودن مشتريان با حفظ ارزش و حرمت و جايگاه و منزلت انساني مشتري و ارج نهادن به نيازهاي وي و تأمين اين نيازها

ارزش‌هايي كه به آن معتقديم بهترين الگو براي نيل به آرمان، ماموريت و اهداف سازماني ما است و اين ارزش‌ها سرلوحه همه فعاليت‌هاي ماست.